Miami Dolphinsin riveissä käynyt Ray Lima liittyy kuninkaallisiin

Royalsin linja saa jälleen kovan vahvistuksen, kun yhdysvaltalaislinjamies Ray Lima liittyy kuninkaallisten riveihin.

Viime vuonna yhdysvaltalainen Ray Lima oli varausikäinen NFL:ään. Varaus jäi lopulta saamatta, vaikka ennakkoarvioissa hänellä oli mahdollisuus tulla varatuksi myöhemmillä kierroksilla. Vaikka varaus jäi puolustuksen linjamieheltä saamatta, sai hän pian varaustilaisuuden jälkeen sopimuksen NFL-seura Miami Dolphinsiin varaamattomana pelaajana.

Lima vietti Dolphinsin riveissä kolmisen kuukautta, mutta ovet maailman kovimpaan jenkkifutissarjaan eivät auenneet. Kokemusta hän pitää kuitenkin mielekkäänä.

– Kokemus oli hieno. Organisaatio ja valmentajat sekä muu henkilökunta olivat loistavia, Lima kertoo ajastaan NFL-seurassa.

Lima on viettänyt lajin parissa koko elämänsä. Ensimmäiset kosketukset palloon tulivat veljesten kanssa katu- ja pihapeleissä, mutta virallisesti hän puki varusteet ensi kertaa West Torrance High Schoolissa, josta hän teki tiensä El Camino Junior Collegen kautta Iowa State Universityyn.

Iowa Statessa I-divisioonan yliopistojoukkueessa hän oli yksi joukkueen puolustuksen avainpelaajia kolme kautta. Hänet arvioitiin ennen yliopistouraa yhdeksi parhaaksi Junior Collegeissa tarjolla olevaksi puolustuksen linjamieheksi.

Ray Lima (58) Iowa State University

Yliopistossa hän aloitti 33 peliä ja oli toisessa tähdistöjoukkueessa seniorina vuonna 2019 ja ensimmäisessä tähdistöjoukkueessa juniorina vuonna 2018.

– Aika Iowassa oli mahtavaa. Olen kiitollinen valmentajille ja joukkuekavereille, joiden kanssa koimme yhdessä paljon. Rakensimme ihmissuhteita, joita tulen vaalimaan koko ikäni. Iowan osavaltiossa oli hienoja ihmisiä, jotka osoittivat minulle rakkautta. Missään muualla Collegeissa ei ole niin hienoja pelipäivän kokemuksia kuin Amesissa, Lima hehkuttaa.

Yliopistossa Lima jakoi 87 taklausta, joista 10,5 vei hyökkäystä taaksepäin. Vahvan yliopistouran pelannut Lima kertoo, että tuo kuninkaallisten puolustukseen erityisesti pelinlukutaitoa ja pelillistä osaamista. Hän on pelannut pääosan urastaan puolustuksen linjassa, mutta high schoolissa hänet nähtiin myös fullbackina, sisempänä laitahyökkääjänä ja hyökkäyksen linjassa.

– Pelinlukutaitoni on hyvä ja pyrin löytämään yllättäviä pelejä linjassa. Pidän ajatuksesta, että olen pelaajavalmentaja, koska rakastan pelikirjan tutkimista ja haluan tuntea koko puolustuksen pelin. Puolustus on parhaimmillaan silloin, kun tietää, missä apu on, joten on tärkeää ymmärtää oma rooli puolustuksessa ja se, miten oma rooli asettuu kokonaisuuteen muiden pelaajien kanssa, Lima kuvailee.

Dolphins-ajan jälkeen Lima etsi uusia tuulia. Kun eteen tuli mahdollisuus lähteä pelaamaan ulkomaille ja Royalsiin, hän halusi tarttua tilaisuuteen.

– Kun sain soiton coach Bookerilta, en osannut ajatellakaan, että saan mahdollisuuden pelata Euroopassa. En ajatellut missään vaiheessa hylätä mahdollisuutta siihen, että voisin matkustaa toiselle puolelle maapalloa pelaamaan peliä, jota olen rakastanut pienestä saakka, Lima sanoo.

Vaahteraliiga ja Vaasa ovat vielä hieman vieraita Limalle, mutta yhdysvaltalaislinjamies uskoo pääsevänsä nopeasti vauhtiin Royalsin mukana. Hän odottaa mielenkiintoista kautta uudessa sarjassa ja täysin uudenlaisissa ympyröissä.

– Olen kiitollinen tästä mahdollisuudesta tulla pelaamaan. Olen kiitollinen valmentajille ja organisaatiolle ja odotan innolla, että pääsen osaksi joukkuetta ja pääsen tapaamaan pelikavereita ja faneja. Odotan, että pääsen tekemään mitä valmentajat vaativat ja haluan olla ennen kaikkea paras joukkuekaveri, Lima sanoo.

.

Ray Lima som setts i Miami Dolphins trupp, ansluter sig till kungligheterna

Royals linje får igen en stark förstärkning, då linjemannen Ray Lima från USA ansluter sig till kungligheterna.

Ifjol hade amerikanen Ray Lima åldern inne, för att kunna draftas till NFL. Draftningen lyckas ändå inte, fast han enligt förhandsspekulationerna skulle haft möjlighet att bli draftad i de senare omgångarna. Även om försvarslinjemannen inte lyckades bli listad, fick han ändå en kort tid efter draftningstillfället ett avtal med NFL-föreningen Miami Dolphins som odraftad spelare.

 Lima spenderade cirka tre månader i Dolphins trupp, men dörrarna till världens hårdaste amerikanska fotbollsserie ville inte öppna sig. Han tycker ändå att erfarenheten var intressant.

– Det var en fin erfarenhet. Organisationen och tränarna samt den övriga personalen var strålande, berättar Lima om sin tid i NFL-föreningen.

Lima har sysslat med amerikansk fotboll hela sitt liv. De första beröringarna med bollen fick han tillsammans med bröderna i gatu- och gårdsspel, men officiellt trädde han på sig utrustningen första gången i West Torrence High School, därifrån han sen banade sig väg via El Camino Junior College till State University.

I Iowa State I-divisionens universitetslag var han under tre säsonger en av lagets nyckelspelare i försvaret. Före universitetskarriären, värderades han som en av de bästa försvarslinjemännen som fanns att tillgå i Junior College.

Ray Lima (58) Iowa State University

I universitetet spelade han 33 matcher och fanns i det andra stjärnlaget som senior år 2019 och i det första stjärnlaget som junior år 2018.

– Tiden i Iowa var fantastisk. Jag är tacksam för tränarna och lagkamraterna. Vi fick uppleva mycket tillsammans. Vi byggde upp relationer, som jag kommer att värna om hela livet. I Iowa delstat fanns det fina människor, som visade mig kärlek. Inte vid något annat College finns det så fina matchdagsupplevelser som i Ames, utbrister Lima.

I universitetet delade Lima ut 87 tacklingar, varav 10,5 tog anfallet bakåt. Lima, som spelat en stark universitetskarriär, berättar att han till kungligheternas försvar, speciellt tar med sig förmågan att läsa spel och spelmässigt kunnande.  Han har spelat övervägande delen av sin karriär i försvarets linje, men i high school sågs han också som fullback, som inre receiver och i anfallets linje.

– Jag är bra på att läsa spel och jag försöker bonga överraskande spel i linjen. Jag tycker om tanken att jag är spelande tränare, för jag älskar att undersöka spelböcker och jag vill kunna hela försvarets spel. Försvaret är som bäst, när det vet var hjälpen finns att få. Därför är det viktigt att förstå sin egen roll i försvaret och det, hur den egna rollen sitter i helheten tillsammans med de andra spelarna, beskriver Lima.

Efter Dolphins-perioden sökte Lima efter nya vindar. När han fick möjligheten att fara och spela utomlands med Royals, ville han ta den chansen.

– När jag fick samtalet från coach Booker, hade jag inte kunnat föreställa mig att jag skulle få möjligheten att spela i Europa. Jag tänkte inte i nåt skede skippa chansen att få resa till andra sidan jordklotet och få spela det spel jag har älskat sen jag var liten, säger Lima.

Lönnligan och Vasa är ännu aningen obekanta för Lima, men den amerikanske linjemannen tror att han kommer snabbt igång tillsammans med Royals. Han förväntar sig en intressant säsong i en ny serie och i en helt ny omgivning.

– Jag är tacksam för den här möjligheten att få komma och spela. Jag är tacksam mot tränarna och organisationen och väntar med iver på att få bli en del av laget och på att få träffa spelkamrater och fans.  Jag ser fram emot att få göra det vad tränarna kräver av mig och framför allt vill jag vara en bra lagkamrat, säger Lima.

.

Ray Lima, seen in the Miami Dolphins joins the Royals

Royals’ line gets a strong reinforcement, as the lineman Ray Lima from the USA joins the royals.

Last year, American Ray Lima was old enough to be drafted into the NFL. The drafting was ultimately missed, although according to the preliminary speculations he would have had the opportunity to be drafted in the later rounds. Although the defensive lineman did not manage to be listed, he still got a contract with the NFL association Miami Dolphins as an undrafted player shortly after the draft.

 Lima spent about three months in the Dolphins’ squad, but the doors to the world’s toughest American football series did open. He still thinks the experience was great.

– It was a good experience. The organization and the coaches as well as the other staff were brilliant, Lima says about his time in the NFL association.

Lima has been involved in American football all his life. The first contact with the ball he got with his brothers in street and yard games, but officially he put on the equipment for the first time at West Torrence High School, from where he then made his way via El Camino Junior College to Iowa State University.

In the Iowa State University, I Division team, he was one of the team’s key players in the defense for three seasons. Prior to his college career, he was valued as one of the best defensive linemen available at Junior College.

Ray Lima (58) Iowa State University

In university, he played 33 matches and was in the second star team as a senior in 2019 and in the first star team as a junior in 2018.

– It was wonderful. So blessed and extremely grateful for my coaches and teammates out there that I have built great relationships and experiences that I will cherish for life. The state of Iowa are just great people that have shown me nothing but love and there was no college game day experience in the nation like being in Ames, Lima exclaims.

At the university, Lima handed out 87 tackles, of which 10.5 set the attack back. Lima, who has played a strong university career, says that in addition to the Royals’ defense, he especially takes with him the ability to read games and game knowledge. He has played the majority of his career in the defensive line, but in high school he was also seen as a fullback, as an inner receiver and in the offensive line.

– I have a good feel for the game. I play really consistently low and try to come off the rock and reset the line every time. I would like to think I’m a player coach as I love studying the playbooks and knowing the whole scheme of the defense. The best defense is knowing where your help is so it’s important to understand your job and how that fits in with what the guys around you are doing, Lima describes.

After the Dolphins period, Lima was looking for new opportunities. When he got the opportunity to go and play abroad with the Royals, he wanted to take that chance.

– When I got the call from coach Booker I had no idea the opportunity would come in this form of playing overseas. So, the idea of going across the world to play a game I’ve loved since I was young wasn’t an opportunity I was going to pass up, says Lima.

Maple Legue and Vaasa are still a bit unfamiliar to Lima, but the American lineman believes he will get started quickly with the Royals. He expects an interesting season in a new series and in a completely new environment.

– I’m grateful for this opportunity to just come and play the game. Thankful for the coaches and organization for the opportunity and cant wait to be apart of the team and meet the guys and the fans and do whatever the coaches require of me and I want to be the best teammate above all. Fired up to get after it, says Lima.