Kuninkaallisille vahvistuksia linjaan ja hyökkäykseen Saksasta ja Ranskasta

Hyökkäyksen linjamiehet Thomas Schmidt ja Bilel Lakehal sekä laitahyökkääjä Jan Hochschild liittyvät kuninkaallisten kokoonpanoon tulevalle kaudelle.

Royalsin hyökkäyksen linja vahvistuu kahdella importilla, kun saksalainen Thomas Schmidt ja ranskalainen Bilel Lakehal liittyvät kuninkaallisten vahvuuteen.

Schmidt on pelannut koko uransa hyökkäyksen linjassa ja pääosin oikean tacklen paikalla, mutta hänet on nähty myös muilla linjan pelipaikoilla. Fyysinen linjamies aloitti peliuransa Saksassa Burghausen Crusadersin juniorijoukkueessa vuonna 2012, ja hänet valittiin myös Baijerin alueen alle 19-vuotiaiden tähdistöjoukkueeseen vuonna 2015.

Uransa aikana Schmidt on edustanut GFL:ssä muun muassa Munich Cowboysia ja Ingolstadt Dukesia. Maajoukkueuralta miehelle on tarttunut hopeamitali Puolasta vuoden 2017 World Gamesista, jossa kilpaillaan lajeissa, jotka eivät kuulu olympialaisten ohjelmaan.

Thomas Shmidt ©rsp sport
Thomas Schmidt ©rsp sport

Viime kaudella Schmidt kuului Dukesin organisaatioon, mutta kausi Saksassa peruttiin koronan vuoksi.

Royals on saksalaiselle uusi tuttavuus seurana, mutta hän odottaa mielenkiinnolla, että pääsee kokeilemana kantimiaan Vaahteraliiga-kentille.

– Meillä on ollut muutamia Zoom-tapaamisia ja olen katsonut hieman videoita. Vaasa vaikuttaa hyvältä kaupungilta ja Royals loistavalta organisaatiolta, jossa on paljon lahjakkaita pelaajia. Odotan mielenkiinnolla liittymistä joukkueeseen, Schmidt sanoo.

Bilel Lakehal © Photos Sports

Ranskalainen Lakehal on pelannut aiemman uransa Ranskassa Gones de Lyonissa ja Canonniers de Toulonissa. Lakehal on viihtynyt molemmilla puolin palloa, mutta viimeiset vuodet hän on pelannut pääasiassa hyökkäyksen linjassa.

– Aluksi pelasin molemmilla puolilla, mutta juniorina siirryin enemmän puolustuksen puolelle ja pelasin puolustuksen endinä ja pysäyttelin juoksuja. Toulonin kauden jälkeen siirryin pelaamaan hyökkäyksen tacklen paikalle. Molemmin puolin pelaaminen on auttanut ymmärtämään paremmin, miten linjassa kannattaa toimia, Lakehal taustoittaa.

Ranskalainen halusi tarttua mahdollisuuteen lähteä kokeilemaan kantimiaan ulkomaankentille.

– Vaahteraliiga on todellinen mahdollisuus kehittää itseäni pelaajana. Etsin joukkuetta, joka vastasi myös omaa ajatusmaailmaani jenkkifutiksessa ja se löytyi Royalsista ja päävalmentaja John Bookerista, Lakehal muotoilee.

Laitahyökkääjä Hochschild on aloittanut pelinsä Nürnberg Ramsissa,jonka juniorijoukkueessa pelasi kolmen vuoden ajan ja sai valinnan viimeisenä vuonnaan myös Baijerin alle 19-vuotiaiden tähdistöjoukkueeseen. Hochschild oli mukana nostamassa Ingolstadt Dukesia GFL:än vuonna 2016 ja pelasi seurassa myös vuonna 2017 yhdessä Schmidtin kanssa nousukauden jälkeen.

Jan Hochchild

Dukes selvisi pudotuspeleihin heti ensimmäisellä kaudellaan.

– Pelasin Dukesissa kaksi vuotta, joista toiselle osui tuhannen jaardin kausi, hän lisää.

Dukesin jälkeen Saksan toiseksi korkeimmalle sarjatasolle Straubing Spidersiin siirtynyt Hochschild kuvailee itseään räjähtäväksi laitahyökkääjäksi.

– Kuvailisin itseäni räjähtäväksi, älykkääksi ja nopeaksi pelaajaksi, joka tekee kaikkensa voiton eteen. Valmentajani Baijerin tähdistöjoukkueessa vertasi Julien Edelmaniin, Hochschild muistelee.

Myös saksalaislaitahyökkääjä oli kuullut positiivista Royalsin organisaatiosta ennakkoon, ja päätyi siksi tulemaan Vaasaan. Kaupunki on miehelle vielä vieras, mutta jotain tietoa vuosien varrelta on tarttunut matkaan.

– Tiedän, että Vaasan tekee näkkileipää, mutta en paljon muuta, Hochschild sivaltaa.

– Toivottavasti pääsen tutustumaan kaupunkiin ja ihmisiin paremmin. Seurasin viime kaudella Royalsia ja olin yhteyksissä muutamaan importiin. Odotan innolla, että pääsen osaksi organisaatiota ja Royals-perhettä, hän jatkaa.

Kungligheterna får förstärkning till linjen och till anfallet från Tyskland och Frankrike

Anfallets linjemän Thomas Schmidt och Bilel Lakehal samt wide receivern Jan Hochschild ansluter sig till de kungligas trupp inför kommande säsong.

Anfallets linje i Royals förstärks med två importer, när tysken Thomas Schmidt och fransmannen Bilel Lakehal ansluter sig till kungligheternas styrka.

Schmidt har spelat hela sin karriär i anfallslinjen och främst som högertackle, men han har också kunnat ses på andra spelplatser i linjen. Den fysiska linjemannen startade sin spelkarriär i Tyskland i Burghausen Crusaders juniorlag år 2012, och han valdes också in i det bayerska områdets stjärngarde för under 19-åringar år 2015.

Under sin karriär har Schmidt i GFL representerat bland annat Munich Cowboys och Ingolstadt Dukes. Från sin landslagskarriär har han fått med sig en silvermedalj från Polen i 2017 års World Games, där man tävlar i grenar som inte ingår i de olympiska spelens program.

Thomas Schmidt ©rsp sport

Senaste säsong hörde Schmidt till Dukes organisation, men säsongen i Tyskland inhiberades på grund av coronan.

– Vi var i kontakt med Royals huvudtränare via en av mina tyska tränare som övertygade mig. Eftersom jag fick chansen att spela utomlands, bestämde jag mig för att ta tillfället i akt och komma till Royals, berättar Schmidt.

Som förening är Royals en ny bekantskap för tysken, men han ser fram emot att få komma och pröva vad han går för på Lönnligans planer.

– Vi har haft några Zoom-möten och jag har kollat in några videor. Vasa verkar vara en bra stad och Royals en lysande organisation, där det finns många begåvade spelare. Jag ser fram emot att få ansluta mig till truppen, säger Schmidt.

Bilel Lakehal © Photos Sports

Fransmannen Lakehal har under sin tidigare karriär spelat i Frankrike i Gones de Lyon och i Cannoniers de Toulon. Lakehal har trivts på båda sidor om bollen, men under de senaste åren har han i huvudsak spelat i anfallslinjen.

– I början spelade jag på båda sidorna om bollen, men som junior övergick jag mera till försvarssidan och spelade som end i försvaret och satte stopp för springanfall. Efter tiden i Toulon började jag spela i anfallet som tackle. Att spela åt båda hållen har hjälpt mig att förstå bättre, hur det lönar sig att agera i linjen, berättar Lakehal.

Fransmannen ville ta tillfället i akt och pröva sina vingar utomlands.

– Lönnligan är en verklig chans att få utveckla sig själv som spelare. Jag sökte efter ett lag som även motsvarade min egen tankevärld i amerikansk fotboll och det hittade jag i Royals och i huvudtränare John Booker, formulerar sig Lakehal.

Wide receivern Hochschild började sitt spel i Nürnberg Rams, där han spelade tre år i juniorlaget och blev under det sista året, även han, invald i det bayerska stjärngardet för under 19-åringar. Hochschild var med att lyfta Ingolstadt Dukes in i GFL år 2016 och spelade i föreningen även år 2017 tillsammans med Schmidt.

Jan Hochchild

Dukes klarade sig ända fram till slutspelen redan under den första GFL-säsongen.

– Jag spelade i Dukes i två år, varav den ena blev en tusen yards säsong, tillägger han.

Hochschild, som efter Dukes flyttade till Straubing Spiders i den nästhögsta serienivån, beskriver sig som en explosiv wide receicer.

– Jag skulle beskriva mig som en explosiv, intelligent och snabb spelare, som gör allt för att vinna. Min tränare i Bayerns stjärngarde jämförde mig med Julien Edelman, minns Hochschild.

Även den tyske wide receivern hade hört positivt om Royals organisation på förhand, och bestämde sig därför att komma till Vasa. Staden är ännu obekant för mannen, men en del information har han fått med sig under åren.

– Jag vet att Vasa gör knäckebröd, men inte mycket mer, replikerar Hochschild.

– Förhoppningsvis får jag lära känna staden och mänskorna bättre. Jag följde med Royals spel ifjol och jag var i kontakt med en del importer. Jag väntar ivrigt på att få bli en del av organisationen och Royals-familjen, fortsätter han.

Royals brings in reinforcements for the line and attack from Germany and France

The Royals is going to be strengthened by three imports as offensive linemen the German Thomas Schmidt and the French Bilel Lakehal and the wide receiver Jan Hochschild join the team.

Schmidt has played his entire career in the offensive line and mostly on the right tackle spot, but he has also been seen playing other positions. The strongly physical lineman began his playing career in Germany on the Burghausen Crusaders junior team in 2012 and was also selected to the Bavarian under-19s constellation team in 2015.

During his career, Schmidt has represented Munich Cowboys and Ingolstadt Dukes in the GFL, among others. From the national team career, the man has won a silver medal from Poland for the 2017 World Games, where he competes in sports that are not part of the Olympic program.

Thomas Schmidt ©rsp sport

Last season, Schmidt was part of the Dukes organization, but the season in Germany was canceled due to the corona.

– I’ve got connected with the head coach of the Royals by one of my coaches in Germany and everything was pretty convincing for me. So, since I have the chance this year to play in another country, I’ve decided to join the Royals, Schmidt says.

The Royals is a new acquaintance for the German as a team, but he is looking forward to being able to get to the Maple League and try out his skills there.

– We’ve had a few Zoom meetings and I’ve watched some videos. Vaasa seems to be a good city and Royals a great organization with a lot of talented players. I look forward to joining the team, Schmidt says.

Bilel Lakehal © Photos Sports

The French Lakehal has played his previous careers in France at the Gones de Lyon and the Canonniers de Toulon. Lakehal has thrived on both sides of the ball, but for the past few years he has played primarily in the offensive line.

– At the beginning I played in both sides of the field but in my junior years I go to the defensive side as a defensive end where i was a run stopper lineman.  It was after my year in Toulon that I decided to dedicate myself as an offensive tackle. Playing on both sides permitted me to understand what a defensive end wants to do and that permit me to be better in my actual position, Lakehal explains.

The Frenchman wanted to seize the opportunity to go and try his range in foreign fields.

– The Maple League is a real opportunity to develop myself as a player. I was looking for a team that also matched my own world of thought regarding American football and I found it with Royals and head coach John Booker, Lakehal formulates.

Winger Hochschild has started his game for the Nürnberg Rams, where he played for the junior team for three years and was also selected for the Bavarian under-19s star team in his final year. Hochschild was involved in raising Ingolstadt Dukes to GFL in 2016 and played in the club in 2017 together with Schmidt after the boom season.

Jan Hochchild

The Dukes survived the playoffs right in their first season.

– I played at the Dukes for two years, one of which hit a thousand-yard season, he adds.

Hochschild, who moved to Germany’s second-highest league in Straubing Spiders after Dukes, describes himself as an explosive winger.

– I would describe myself as an explosive, intelligent and fast player who does his best to win. My coach on the Bavarian star team compared Julien to Edelman, Hochschild recalls.

The German winger had also heard positive about Royals’ organization in advance, and therefore ended up coming to Vaasa. The city is still foreign to the man, but some information over the years has taken hold of the journey.

– I know that Vaasa makes crispbread, but I do not do much else, Hochschild says.

– I hope to get to know the city and the people better. I followed Royals last season and was in touch with a few imports. I look forward to getting into the organization and the Royals family, he continues.

Jan Hochchild, Bilel Lakehall & Thomas Schmidt