Arvot:

 • Urheilullisuus
 • Sitoutuneisuus
 • Ylpeys
 • Ammattimaisuus
 • Lajirakkaus
 • Kunnioitus
 • Kansainvälisyys
 • Tavoitteellisuus

Identiteetti:

 • Fyysinen
 • Nopea ; Juokseva
 • Päättäväinen
 • Haastava
 • Periksiantamaton
 • Teknisesti Puhdas
 • Aina Yhdessä!!!